RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

U  
uit t'n treure zonder ophouden, tot vervelens toe
uitbetaold uitbetaald
uitgeblèze uit geblazen
uitgebraaid uitgebreid
uitgelege uitgelegd
uitgesturreve uit gestorven
uitlôôpe uitlopen
uitschaije stoppen
uitsterreve uitsterven
uitte uit de
uitte weeg opzij, uit de weg
ure uren
urregel orgel
urregenist organist
uurtie uurtje