RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

T  
taeful tafel
taer daar
taernaest daarnaast
tambacht Hendrik Ido Ambacht
tan dan
taol taal
tarrew, tarow tarwe
tat dat
tattie dat hij
te beleve te beleven
te binne herinnerde
te steeg te lui ?????
te, ten de
tebaksdôôsie tabaksdoosje
teelder teler
teerste het eerste
tèfellèke tafellaken
teglijk tegelijk
teglijkertijd tegelijkertijd
temaote tomaten
temenste tenminste
temet bijna
ten hit het paard
tende aan het einde
tenêêlstik toneelstuk
tenet daar net
tent het eind
tepostkar de post wagen
tèr daar
teuge tegen
teugeover tegenover
teugeswoordig tegenwoordig
teveul teveel
tevrejener tevredener
tie hij
tie nie hij niet
tilefoon telefoon
ting (ting stier) bericht, tijding (bericht sturen)
tis het is
tissem het is hem
tister het is er, wat is er
t'n de
t'n dijk de weg
toeme, toene me toen we
toendertijd tijdje geleden
toendiedertijd tijdje geleden
toene toen
toetere toeteren
torentjie torentje
toss'n tot zijn
totte tot de
touwtjie, touwgie touwtje
t'r er
t'r karrewai het werk
t'r nie er niet
trááñsport transport
traene,traone tranen
trappies trapje
trekke trekken
trekker tractor
trommelslèger trommelaar
trottwar, stoep trottoir
trouwes trouwens
trug terug
trugkenne herkennen
trugkomst terugkomst
trugkwamme terug kwamen
truste welterusten
tukkie slapen, uiltje knappen,
tullepe tulpen
tummerman timmerman
tunneltie tunneltje, viaduct
tussebaijje soms tussendoor
tuulijk natuurlijk
twalef twaalf
twêê twee
twêêde tweede
twêêmel twee maal