RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

S  
saeterus zaterdag
saevus 's avonds
sallemander salamander
saome samen
saompies saampjes
satte zaten
schaai hou op, stop
schaai 'k hou ik, stop ik
schaai 's hou eens, stop eens
schae schade
schaep, schaop schaap
schaerensliep scharen en messenslijper
schalk, schallek Schaksedijkje
schallebijters kever
schaomt schaam
schè schade
scheerwinkel kapperszaak
schelleve opgestapeld vlas
schèp schaap
schèse schaatsen
schèserije schaatsen rijden
scheve vlasscheven
schiftig kort voor de wagen??
schijntjie beetje
schobberen, scobberdebonke spelen in de polder en vuil worden
schoemaoker schoenmaker
schoer schouder
schole scholen
schoolmisters schoolmeesters
schôôn, schôône schoon, schone
schôônmake schoonmaken
schôônzeun schoonzoon
schouw platte boot
schraet grote mond
schrêêuwde schreeuwde
schrêêwe huilen
schrepel hak
schriebik miezerig meisje
schrijvertie schaatserijdertje
schuif grendel
schuttel schotel
see, see die zei, zei hij
seg zeg
segaar sigaar
segare, segaore sigaren
segarezaokie, segaorezaokie sigarenzaakje
segge zeggen
seggie zeg je
seg'se zegt ze
sek zal ik
seker zeker
sel zal
sellerie selderij
sellie, sejje zal je
selusie solutie (bandenplaksel)
semmisegge laten we zeggen
sente centen
sentrum centrum
sestig zestig
sèteresèves 's zaterdagsavonds
sèteresmiddes 's zaterdags middags
sette zette
sette een rare possegel raar gezicht trekken, opzetten
seumers zomers
seuventig zeventig
sèves 's avonds
sewwel zal wel
sie zie
sieje zie je
sikkeretèris secretaris
sikkertrie secretarie
sinterlazies Sinterklaasjes
sjepister onderwerp
slangekruid heemst
slao sla
slauw open riool, kleine smalle sloot iets groter als een greppel
slauwlucht Stank, rioollucht
slèger, slaeger slager
slèpe slapen
slij gierig
slik grond, klei
slim (as'tr wat slim staat) scheef (als er wat scheef staat)
sloege sloegen
slôôperij sloperij
slôôskant slootkant
slôôt sloot
slôôte sloten
slop pad, doorgang tussen twee woningen
smejerij smederij
smiddas 's middags
smijig smeuïg
snaibiet snijbiet
snaibôône snijbonen
snappie snap je
snapput snap het
snàrtje schoonzuster
snee sneed
snêêuw sneeuw
snêêuwklokkie sneeuwklokje
snoepie snoepje
snubbeken zoeken, kijken,
snuit kaude op afval van vlas kauwen
sogges 's morgens
solder zolder
somstije momenten
somswijle soms, bij tijd en wijle
sonde zonde
sondes zondags
sondesmoddes zondagmiddag
sôô zo
sôôn zo'n
soortement soort
sôôveul zoveel
sôôwat zowat
sou zou
spanjèrden Spanjaarden
spaos plezier
spêêk spaak
speldekoppies hele jonge visjes
spetjie spatje
speule spelen
spinnekop spin
spitskôôl spitskool
spoegen overgeven
sprêêuw spreeuw
spronkele sprokkelen
spruitjies spruiten
staag steeg
staen, staon staan
staende, staonde staande
staet, staot staat
staneme staan we
staokbôône staakbonen
staore staren
stee boerderij
steeje steden
stêêkelvarreke egel
stêên steen
stêên vlas knot vlas van ongeveer 3 kg
stêêne stenen
steje steden
stichte stichten, bouwen
stier, stiert, stiere stuur, stuurt, sturen
stierde stuurde
stik stuk
stikgaef mooi
stikke stukken
stikkezak linnen broodzak (blauw)
stikkie, stukkie stukje
sting stond
stinge, stonge stonden
stokkie stokje
straetekennis, straotekennis stratenkennis
straetemaokers stratenmakers
straetventer straatverkoper
strakkies strakjes
strèt, straot straat
strètweg, straotweg, straetweg straatweg
strôô stro
strôôme rivieren, beken
stukkie stukje
suiddissel, paerdeblom, molsla paardenbloem, zuid distel
suijje zuiden
sukom juskom
sunt dad sinds dat
swarte zwarte
swemme zwemmen
swinters 's winters