RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

M  
maaid dienster, dienstmeid
maaid meid
maaissies meisjes
maarre maar
maerel merel
magge mogen
maggie mag je
maide, maides meiden
maijestait majesteit
maijn mijn
maissie meisje
mangelen keelamandelen
mannechie mannetje
mannechieseend mannetjeseend
maoie maden
maok maak
maoke maken
maokt maakt
maond, maonde maand, maanden
maondag maandag
maondagaevund maandagavond
maondjie maandje
maor, mar, mare maar
maots maats, maten, vrienden
maotiger matiger
mar net zòò 'k zegt maar zoals ik al zei
mar nie maar niet
mar 't kon ok maar het kan ook
margenèvend morgen avond
margenochent morgen ochtend
marrege morgen
marse marsen
mart markt
mauresweg Mauritsweg
me we
mè m'n eige met mezelf
mee at mee zou eten
mêên meen
mêêspeult, meespeult meespeelt
mêêst meest
mêêste meeste, meesten
mêês'tl, mèèsten tijd meestal
mêêuw meeuw
meezik mug
meezik mug
mekaor, mekander elkaar
mellek melk
meniere manieren
meñse mensen
meñselèves mensenlevens
meraokel wonder
meraokels verschrikkelijk, ontzettend
mèrius Marius
merkie merk je
meschie misschien
mesjiene, misiene machine
messelaer metselaar
meule molen
meulenaer meikever
meulewieke molenwieken
mi frouw met vrouw
mi s'n met zijn
mid ete met het eten
midde midden, centrum
mijn mij
mijnegaot wat mijn betreft, wat mij aangaat
mimme met me, met m'n
mimmekaor met elkaar
minse mensen
minstes minstens
mispit mestput, mesthoop
mister meester
mit met
mit datten, mit tat toen
mit d'r gerij met hun vervoer
mit 'm met hem
mit'n hoerachie met een hoeraatje
mitte met de
mitter met d'r
mittie met die
m'n ôôre mijn oren
moet
mò je moet je
mò nie moet niet
mobelezasie mobilisatie
moche mochten
modarn modern
moerstaol moedertaal
moeijighaid vermoeidheid
mojje moet je
mok moet ik
mokkie moet ik je
momme moeten we
mon moeten
mondurregel mondharmonica
monnie moet niet
moppere klagen
mos, mos't n'mos, n'mossie moest, een mus, een musje
mosse moesten, mussen
mossum moest hem
mostie moest hij
mot moet
mot 'r moet er
mot 't moet het
motjie kind wat eerder als negen maanden na huwelijk geboren wordt
mottat moet dat
motte moeten
motter moet er
mottie moet hij
mozzie, mossie moest je
mug, mugge vlieg, vliegen, zwarte bromvlieg
mus muts
muurt vogelmuur