RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

I  
ie je
iederêên iedereen
iederen elke
ietssie beetje
ieuwers immers
ijje in je
ikke ik
inderdaod inderdaad
indôôpe indopen
inlaaiding inleiding
inneme innemen
in't in het
in't midde in het midden
is 't, ist is het
ist'r, ister is er