RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

H  
ha sò had zo
hadde hadden
hadden't hadden het
haddeze hadden ze
haereklôôverij napluizen, uitzoeken
haering haring
hail heil
hailsoldate heilsoldaat
hajje had je
ha'k had ik
hak 't ok had ik het ook
hallef half
hallefie halfje
hallefies halfjes
halleverwege halverwege
halluf vet aangeschoten
hamme hadden we
handelaer handelaar
handjievol handjevol
hange hangen
hanne, hannem hadden
hanneme hadden we
hanze hadden ze
haole, hàle halen
haozeneut hazelnoot, hazelaar
harder herder
harik herik
harrebarg herberg
harrefst herfst
harses hoofd
hasse had ze
hastikke hartstikke
hatattan had dat dan
hattie had hij
hè wa kere heeft wat keren
het te heeft de
heb 'm heeft hem
heb 't heeft het
hebbe zijn, hebben
hebbie heb je
hebbiet, hebbie 't heb je het
hed heb
hèè
heekomme, hêênkomme heenkomen
hêêl heel
hêêle hele
hêêleboel heel veel
hêêlemaol, hêêlemul helemaal
hêêmskerreke Heemskerk
heeneweer heen en weer
hêêrebêêsie lieve heersbeestjes
heeriesdam Heerjansdam
hêêt heet, warm
hêête hete
heijje heb je
heit heet
hek heb ik
hek 'm heb ik hem
hek t'r, hekker heb ik er
hekkie heb ik je
helleft helft
hellepe helpen
hèmelsverdag Hemelvaartsdag
hemme heb me, hebben we
hen hebben
hengele hengelen, vissen
hennoch hebben nog
hep heb
hepput hebt het
hervurmde hervormde
het heeft
het ie, hettie heeft hij
het 'r ok heeft er ook
het 't heb het
het 't 'm heeft hem
hette warmte
hetter heeft er
heulie hun, zij
heur haar
hèver haver
hewwe hebben
hie gare hier gaan we
hieris hier eens
hieropan hierheen
hiet heet, naam
hiette hete, genaamd
hiettende hetende
hieuw houd, hield
hieuwe hielden
hoekie hoekje
hoeneer wanneer
hoerachie hoeraatje
hoewellie hoewel je
hojj hallo, iemand groeten
hokken ongetrouwd samenwonen
hokkie hokje
honge hingen
honou stoppen
hôôchie verhoging
hôôfd, hôôd hoofd
hôôg hoog
hôôge hoge
hôôgstes hoogstens
hooimat  
hooiwaoge hooiwagen, langpoot spin
hôôp hoop, veel
hôôre horen
hoorrie hoor je
hoorriet hoor je het
horrie op heel veel, vol op
hort tijd, weg
hortjie, hortie poosje, tijdje, moment, eventjes
houw hou
houwen, houwe houden
huishouwe huishouden
huissie huisje
huissies huisjes
hujj hallo
hullemul helemaal
hullie zij, hun
hum hem
hur haar
hure huren
hurreke hurken
hut het