RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

E  
êêder eerder
êêmel eenmaal
een dot erg veel
êênder eender
êêne één, ene
êênen een geheel
êênige enige
êênmel eenmaal
êêns ééns
êêntelijk alleen, afgelegen
eerrie eer dat je
effe even
effetjies, effies eventjes
eiñggelijk eigenlijk
elustiek elastiek
elleke elke
emme en we
end eind
endjie stukje, eindje
enters stukken, einden
èrdig aardig
èrepels aardappels
errefhuis erfenis verdeling
erte erwten
èrtje aartje
ès sien eens zien
eve even
èvnd avond
evul toch ook, toch nog
exemplaor exemplaar
ezelkarrechie ezels wagen