RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                    't Rijsoords

B  
ba baan
baaie beide
baantjie baantje
baers baars
baggere lopen met vuile voeten
baggerlòrze laarzen
bakbêêst ontzettend groot
bakkekaai bakken kei
bakkelaaie bakkeleien, twisten, bekvechten, ruzieën, discussiëren
bakkerije bakkerijen
bakkes gezicht
bakkie kopje, bakje
bakkie doen kopje koffie drinken
balleke balken
bang (gêên bang) angst (geen angst)
bankie bankje
banjere lopen
baon baan
baoze bazen werkgevers
bar erg, slecht
barge bergen
barren dot verschrikkelijk veel, ontzettend veel
bè je ben je
beddepissers, beddezaaiker pissebedden
bedoeleme bedoelen we
bedrijffie bedrijfje
bedurreve bedorven
bedurrevers grote zwarte bromvlieg
bêêne benen
bêêsie beestje
bêêsies beestjes
bêêst beest
bêêsteg ontzettend
begraevenis begrafenis
behalleve behalve
bekant bijna
beklage beklagen, medelijde
bel wel
beles bolnes
bellechie telefoontje
belnêênt wel nee
benauwd bang
beneeje beneden
benôôdugheed benodigdheden
bepaolde bepaalde
berzies bosjes, veel, grote groepen.
beschete geschrokken
beschonke te veel gedronken
besjoer goeiendag, dag hoor, gedag zeggen
besonders bijzonders
besstee bedstee
bestijge beklimmen
bestaot bestaat
bestrèt, bestraet bestraat
beure gebeuren
beuzig ( bin d'r beuzig van) bang, afkerig ( moet er niets van hebben)
bevôôbeld bijvoorbeeld
beweund bewoond
beweunde bewoonde
beziene benzine
bezienepomp benzinepomp
bezije, beneffe ernaast
bezit bezet
bezwère bezwaar
bie bij
bietjie beetje
bij Jaot, beljaot natuurlijk, ja hoor, welja
bijnaom bijnaam
bin ben
binge binden
bin'k, bink ben ik
binne zijn
binne d'r zijn er
binne het binnen heb
binne we zijn we
bint bent
blaere blaren
blèk blaak
blès blaas
bleve bleven
bliek soort brasem
blijjve blijven
bloeie bloeden
blom bloem
blombolle bloembollen
blomkôôl bloemkool
blommechies bloemetjes
blommepap bloempap
boel veel
boere boeren
boerekôôl boerenkool
boerestee boerderij
bolder hoofd
bonk veel
bonseme lopen jakken vervuilen
boogie boterham
bôôgert boomgaard
bôôme bomen
bôône bonen
bôôñsem bunzing
bôôt boot
bôôtjies bootjes
borrechie bordje
borreltie borreltje
borste verging
bossie bosje
bossies (in de Bossies) struiken ( tussen de struiken)
bove an bovenaan
bovene boven
bovenmister bovenmeester
brandjie brandje
brannetel, broennetel brandnetel
braome bramen
braosum brasem
brêë veertien wijde wereld, er vandoor
brêêje brede
brêêje strèt Bredestraat, Rijsoordsestraat
brêêjer breder
brèke breken
brènde brandde
breñge brengen
brichie berichtje
brig brug
broch, brochtie, brochse bracht, bracht hij, bracht ze
broeie broeden
broeke wortelstronk van een boom
brôôje broden
buite buiten
burregemister burgemeester
busse bussen
butter boter
buul buidel, portemonnee
buurprètjie buurpraatje